Privacyverklaring

  1. Algemeen

Deze Privacyverklaring legt uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruikt.

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

1.1 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

VZW Divoge is verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen.

  • VZW Divoge met maatschappelijke zetel te Vlierstraat 52, 2400 Mol en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0671.844.269. RPR Brussel;

De onderneming die hierboven is genoemd kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, zoals daar zijn: aankoopgegevens in onze webshop, gegevens die je achterlaat wanneer je onze website of webshop bezoekt, betaalgegevens, enzovoort. Aan de hand van deze gegevens maken we een inschatting van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. De combinatie van deze gegevens worden gebruikt om onze marketing, aanbiedingen, promoties en services te personaliseren. Wanneer we met gegevens werken die gevoelig van aard zijn, zoals gezondheidsinformatie of informatie over jouw kinderen, vragen we altijd jouw toestemming.

2.1 Elektronische identificatiegegevens via het gebruik van de websites

Wanneer je een van onze websites bezoekt en aangemeld bent met je profiel, verwerken we een aantal technische gegevens. Dit gaat onder meer over je IP-adres, MAC-adres (Media Access Control), de gebruikte browser, informatie over je toestel, de externe website die je naar ons heeft doorgestuurd en informatie afgeleid uit cookies.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website of app gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze apps installeren, onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website of app te verbeteren en onze dienstverlening verder aan te passen.

  1. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden: gepersonaliseerde voordelen, leveringen, enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, baseren we ons op volgende rechtsgronden:

  • Uitvoering van een contract: deze gegevens hebben we nodig om onze diensten te kunnen aanbieden. 
  • Wettelijke verplichting: sommige gegevens moeten we verwerken en bijhouden om te voldoen aan andere geldende wetgevingen.
  • Gerechtvaardigd belang: deze gegevens worden verwerkt om de belangen van VZW Divoge te behartigen. Onze belangen worden steeds afgewogen tegen die van jou en jouw rechten en vrijheden.
  • Toestemming: voor de verwerking van deze gegevens hebben we je expliciete toestemming verkregen. Je hebt het recht om de toestemmingen die je gegeven hebt op elk moment terug in te trekken. Je kan dit doen door ons te contacteren via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring in Hoofdstuk 11.

3.1 Aanbieden van de diensten

Je profielgegevens, contactgegevens en aankoopgegevens hebben we nodig om onze overeenkomst met jou te kunnen naleven.

Je locatiegegevens gebruiken we niet.

Tot slot verwerken we de gegevens die je zelf oplaadt enkel omdat je bepaalde Functionaliteiten geactiveerd hebt in je profiel.

  1. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

VZW Divoge zal jouw gegevens nooit verkopen. Zij respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Binnen VZW Divoge hebben enkel personen die jouw gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Heb je bijvoorbeeld een klacht over de dienstverlening, dan kan onze klantendienst jouw gegevens doorgeven aan de verantwoordelijke van de betrokken winkel zodat zij contact kunnen opnemen met jou en je verder kunnen helpen.

  1. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

Betaalde workshops worden niet terug betaald als deze door de cursist zelf wordt geanuleerd.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 07/08/2023.